Uddevalla

Kontaktpersoner i Uddevalla:

Kristoffer Sundin
Projektledare/OVK

E-post: kristoffer.sundin@ventilationsgruppen.se

Telefon: 0702-92 88 44