Effektivt ventilationsarbete

Effektivt ventilationsarbete
Ventilationsgruppen är ett komplett ventilationsföretag. Vi har gedigen erfarenhet med egen personal i alla delar som är väsentliga för produktionen. På så vis kan vi erbjuda både hög kvalitet och effektivt genomförande.

Här är steget kort mellan snack och handling

Ventilationsgruppens arbete innefattar mätning, genomförande, kontroller och justeringar. Tre begrepp för att beskriva hur vi jobbar är genom handlingskraft, praktiskt tänkande och omfattande yrkeskunskaper. Det betyder i praktiken; vårt arbete leder till ett bättre inomhusklimat och energibesparingar och vi ser till att processen från planering till genomförande är effektiv. Varför vänta med att verkställa förbättringar som i längden gynnar både hälsa och plånbok? Så tänker vi.

Vi har stora öron

För oss står kunden alltid i fokus. Det visar vi i praktiken genom att; vara lyhörda, lyssna, diskutera och ge råd för att komma fram till den mest kostnadseffektiva produkten som är bäst anpassad till kundens behov. Vi gör allt vi kan för att underlätta för våra uppdragsgivare, till exempel vid ombyggnationer strävar vi efter att organisera arbetet så att hyresgästen inte behöver flytta ut under tiden.

Kvalitet som hörs

Företaget startades 1988 av Martin Andersson. Idag är vi cirka 50 anställda. Vårt huvudkontor ligger i Göteborg, med kontor i Borås, Stenungsund, Strömstad och Uddevalla. Ventilationsgruppen är kvalitets- och miljöcertifierat, vi strävar efter att driva verksamheten på ett miljömässigt skonsamt sätt och erbjuda en bra och stimulerande arbetsmiljö för våra medarbetare. För oss är kompetenshöjning och vidareutbildning viktiga delar för att fortsätta ligga i framkant och alltid kunna erbjuda en kvalitet som låter tala om sig i branschen!

Vikten av god ventilation…

Bra luftkvalitet är viktigt för välbefinnandet hos de som vistas och arbetar i en lokal. Är inneklimatet dåligt kan det skapa otrivsel, vara orsak till koncentrationssvårigheter, ja till och med ge sjukdomssymptom. Bra ventilation är helt enkelt en av de absolut viktigaste förutsättningarna för god inomhuskomfort.

Nyttiga länkar:
www.av.se
www.prevent.se