RÄTT LUFT PÅ RÄTT SÄTT!

Att arbeta med fastigheters luft och ventilation kräver kunskap och kapacitet. Det har vi.

Vi ansvarar för allt från ventilationsteknik och service till det välmående du känner när du kliver in genom dörren.

Specialister på ventilation

Ventilationsgruppen är ett komplett ventilationsföretag som arbetar med alla delar inom fastighetsventilation för att optimera och leverera rätt luft på rätt sätt. Med 30 års erfarenhet och en personalstyrka på ca. 100 personer har vi alltid rätt lösning för varje specifik fastighet. Vi arbetar med all typ av ventilation från tyngre industriventilation till ventilation i kontor och offentlig miljö. Några av de områden som vi är specialiserade inom är Ventilationsentreprenad, Ventilationsservice, OVK, Partnering och Energieffektivisering.

Lokal förankring

Ventilationsgruppen är lokalt förankrade efter västkusten med kontor i Göteborg, Borås, Stenungsund, Strömstad och Uddevalla. Genom lokal förankring finns vi alltid nära till hands.

Luftkvalitet gör skillnad

Inomhusklimatet styrs i hög utsträckning av hur väl ventilationen fungerar. Det lönar sig alltid att se över och regelbundet utföra service på en fastighets ventilationssystem. Med rätt och bra luft inomhus mår alla bättre. Är luftkvaliteten dålig kan det skapa otrivsel, vara orsak till koncentrationssvårigheter, ja till och med ge sjukdomssymptom. Bra ventilation är helt enkelt en av de absolut viktigaste förutsättningarna för bra inomhusklimat.

Rätt luft för dig är bara ett samtal eller mail bort

Påbörja din resa mot bättre luft tillsammans med oss.

031-87 88 44
Vänföretag