RÄTT LUFT PÅ RÄTT SÄTT

Specialister på ventilation mot företag, industri och offentlig sektor

Vi ansvarar för allt från ventilationsteknik och service till det välmående du känner när du kliver in genom dörren.

Att arbeta med fastigheters luft och ventilation kräver kunskap och kapacitet. Det har vi.

Ventilationsgruppen är ett komplett ventilationsföretag som arbetar med alla delar inom fastighetsventilation för att optimera och leverera rätt luft på rätt sätt. Med 30 års erfarenhet och välutbildad personalstyrka har vi alltid rätt lösning för varje specifik fastighet. Vi arbetar med all typ av ventilation från tyngre industriventilation till ventilation i kontor och offentlig miljö. Några av de områden som vi är specialiserade inom är Ventilationsentreprenad, Ventilationsservice, OVK, Partnering och Energieffektivisering.
Rätt ventilation för alla typer av miljöer

Lokal förankring

Ventilationsgruppen är lokalt förankrade efter västkusten med verksamhet i Göteborg, Stenungsund, Strömstad och Uddevalla. Genom lokal förankring finns vi alltid nära till hands.

Rätt luft med rätt service

För att upprätthålla en god ventilation är löpande service av en fastighets ventilation viktig. Vi erbjuder ventilationsservice som t.ex. innefattar funktionskontroller, filterbyten, underhåll och reparation av fläktar/aggregat, samt felsökning och reparation av styr- och reglersystem. Vi erbjuder även att teckna ett serviceavtal med oss för att på ett långsiktigt sätt skapa kontroll över ventilationen och undvika onödiga driftsstopp. För mer information om Ventilationsservice kontakta oss på:
  info@ventilationsgruppen.se
Ventilationsservice
Luftkvalitet

Luftkvalitet gör skillnad

Inomhusklimatet styrs i hög utsträckning av hur väl ventilationen fungerar. Det lönar sig alltid att se över och regelbundet utföra service på en fastighets ventilationssystem. Med rätt och bra luft inomhus mår alla bättre. Är luftkvaliteten dålig kan det skapa otrivsel, vara orsak till koncentrationssvårigheter, ja till och med ge sjukdomssymptom. Bra ventilation är helt enkelt en av de absolut viktigaste förutsättningarna för bra inomhusklimat. Våra tjänster vänder sig framförallt till B2B och professionella beställare.

Rätt luft för dig är bara ett samtal eller mail bort

Påbörja din resa mot bättre luft tillsammans med oss.

0303-44 56 44