Coronaviruset, covid-19 och ventilation

I dagsläget finns det inget som tyder på att coronaviruset (SARS-CoV-2) som orsakar covid-19 sprids via ventilationen. Viruset sprids framförallt som droppsmitta och vad man vet idag är det inte luftburet. Däremot är det viktigt med en god ventilation i de lokaler där människor vistas och att den är anpassad med rätt luftväxlingar i relation till antalet som vistas i lokalen. Små lokaler kräver en god ventilation då dålig luftväxling under dessa förhållanden utgör en risk för att sprida smittan.

Underhåll av ventilation är en av de absolut viktigaste förutsättningarna för ett bra och säkert inomhusklimat, däremot kräver inte coronaviruset (SARS-CoV-2) någon ytterligare åtgärd. Det är dock viktigt att service genomförs enligt givna serviceintervall.

Läs mer om coronaviruset och ventilation hos Folkhälsomyndigheten.

Corona

Ren och rätt luft med rutiner, skötsel och underhåll

Det är viktigt att ventilationsservice utförs med jämna intervall annars blir luften långsamt sämre i de lokaler som ventileras. En ventilationsanläggning har många delar som behöver översyn och service men det som direkt påverkar luftens kvalitet är de filter där luften renas. Coronaviruset (SARS-CoV-2) påverkar inte hur ofta luftfiltren behöver bytas men det är viktigt att uppsatta serviceintervall följs. Ventilationsgruppen arbetar med ventilationsservice och har rutiner för skötsel och underhåll, läs mer om hur vi kan hjälpa er med ventilationsservice, serviceintervall och serviceavtal.

Uppdaterad 2021-02-12