Frågor och svar om ventilation

Har du frågor om ventilation?

Här nedan har vi samlat de vanligaste frågorna som vi får om ventilation. Hittar du inte svaret på din fråga är du välkommen att kontakta oss på telefon 0303-44 56 44 eller via mail info@ventilationsgruppen.se

Läs svaren genom att klicka på frågorna nedan.

Vad betyder ventilation?

Luftväxlingen i en fastighet som sker när ny luft tas in och gammal släpps ut brukar kallas ventilation. Syftet med ventilation är att tillföra ny frisk luft för att erhålla ett bra inomhusklimat. Om inte luften ventileras kommer den att få höga koncentrationer av koldioxid, lukter stannar kvar och temperaturen stiger. Det finns många olika typer av ventilation t.ex. självdrag där luften kommer in via otätheter och sedan värms upp av aktiviteter som pågår i fastigheten för att sedan stiga uppåt ut genom t.ex. en skorsten.

Vad betyder självdragsventilation?

Ett självdragssystem eller även kallat S-system är den ventilation som uppstår när det är olika temperatur inne och ute, tryckskillnaden skapar ett självdrag. Luften kommer in genom otätheter vid t.ex. fönster och stiger sedan uppåt och ut genom t.ex. skorstenen. Är det kallt ute och varmt inne fungerar självdragsventilation som bäst. Kortfattat har ett självdragssystem inga fläktar och ger dålig ventilation sommartid och bättre vintertid.

Vad betyder FFS ventilation?

Ett FFS-system (fläktförstärkt självdragssystem) inom ventilation är ett självdragssystem som förbättrats genom att en fläkt monterats på utluftskanalen t.ex. skorstenen. Utan fläkt kan ett traditionellt självdragssystem fungera dåligt på sommaren då temperaturen inne inte blir högre än ute vilket resulterar i dålig ventilation. Det är tryckskillnaden som uppstår vid olika temperaturer som skapar självdraget. Är det kallt ute och varmt inne fungerar självdragsventilationen som bäst.

Vad betyder FT ventilation?

FT (mekanisk frånluft och tilluft) inom ventilation betyder att både inkommande och utgående luft transporteras mekaniskt via t.ex. fläktar. Fördelarna med denna typ av ventilation är att man i hög grad kan styra ventilationen för att erhålla ett bra inomhusklimat.

Vad är skillnaden mellan FT och FTX ventilation?

FT och FTX ventilation fungerar på nästan samma sätt men där skillnaden är att man tar till vara på den utgående luftens värme via en värmeväxlare. Fördelen blir en mer engerieffektiv ventilation då den inkommande luften till viss del kan värmas med den utgående luftens värme.

Behöver man utföra service på ventilationen?

Ja, men behovet varierar beroende på vilken typ av ventilation som är installerat i fastigheten. I de enklaste fallen där enbart självdrag används handlar servicen om funktionskontroll och rengöring, vid mer avancerade ventilationssystem med ventilationsaggregat m.m. krävs en mer utförlig service. Hos oss på Ventilationsgruppen kan ni teckna serviceavtal för er ventilation och vara säkra på att få rätt luft på rätt sätt.

Vad innebär OVK?

En OVK-besiktning (obligatorisk ventilationskontroll) av ventilationen genomförs för att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat i fastigheter och för att se till att ventilationssystem fungerar på det sätt som är avsett. Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att OVK utförs enligt givna tidsintervall och att eventuella fel och brister åtgärdas omgående.

Läs mer om vilka lagar och regler som gäller för OVK på Boverkets hemsida.

Lönar det sig att energieffektivisera en fastighets ventilation?

Ja, det går att göra stora kostnadsbesparingar genom att energieffektivisera en fastighets ventilation. Ventilationsgruppen har många års erfarenhet av ventilation, vilket gett oss värdefull insikt om vilka åtgärder som krävs för energieffektivisering och samtidigt få ett bra inomhusklimat. Läs mer om energieffektivisering här.

Vad är en värmeväxlare?

I ett ventilationssystem är värmeväxlarens funktion att ta till vara på den utgående luftens värme och till viss del värma den inkommande luften. Fördelen är att man sparar energi då man tar till vara på värmen i stället för att leda den rätt ut.

Behöver man byta luftfilter i ventilationsaggregatet?

Ja, luftfilter behöver bytas med jämna intervall. Hur ofta beror på den miljö som de är avsedda att rena. Byts inte luftfiltren ut regelbundet blir luften sämre, mindre luft kan passera igenom och ventilationsanläggningen får arbeta hårdare vilket leder till ökade driftskostnader. Vi rekommenderar att teckna ett serviceavtal med oss för att få rätt luft på rätt sätt.

Vad är skillnaden mellan ventilation och skyddsventilation?

Ventilation avser vanligtvis den allmänna ventilation som ventilerar en hel fastighet. Skyddsventilation däremot avser t.ex. dragskåp, punktutsug och renrum där ventilationens funktion är att skydda dem som arbetar med farliga ämnen eller där man vill skydda en produkt från att kontamineras.

Vilka delar behöver service och underhåll i en ventilationsanläggning?

Det varierar beroende på typ av ventilationsanläggning. Några punkter som nästan alltid ingår vid service och underhåll är kontroll och byten av filter, remmar, lager, fläktar och motorer. För ytterligare frågor eller om ni önskar en genomgång av er ventilationsanläggning, läs mer här.