Coronaviruset sätter oss på prov men vi fortsätter leverera rätt luft på rätt sätt

Vår verksamhet är igång som vanligt och vi följer löpande utvecklingen i vår omvärld. Målet är att alla verksamhetsgrenar inom Ventilationsgruppen ska fungera som vanligt och vi planerar vår bemanning och organisation utifrån det. Hälsan kommer först!

Vi arbetar proaktivt tillsammans med våra medarbetare för att på bästa sätt få vår verksamhet att fungera så normalt som möjligt. Internt arbetar vi förebyggande med att uppmana och informera om god handhygien, vara restriktiva med sociala kontakter och att stanna hemma från jobbet om man känner av de sjukdomssymptom som Folkhälsomyndigheten anger. Vidare för vi diskussioner med underleverantörer och leverantörer av material för att säkerställa fortsatta leveranser av tjänster och material. Detta är dock områden som ligger utanför vår kontroll men vi hoppas på fortsatta leveranser.

Vi kommer informera löpande vad som händer hos oss och hur vår verksamhet påverkas. Vi följer även och uppdaterar våra rutiner när nya rekommendationer kommer från berörda myndigheter.

 

Läs mer om Corona och ventilation