Ventilationsgruppen i Borås

Våra kunder finns inom offentlig sektor samt företag inom privat sektor.
Kontaktpersoner i Borås:

Lokalkontor Borås

Katrinebergsgatan 23
504 39 Borås
Telefon: 033-128050

Joakim Zeybrandt
Projektledare

  joakim.zeybrandt@ventilationsgruppen.se

0704-47 88 40