Ventilationsgruppen i Borås

Våra kunder finns inom offentlig sektor samt företag inom privat sektor.
Kontaktpersoner i Borås:

Lokalkontor
Borås

Katrinebergsgatan 23
504 39 Borås
Telefon: 033-128050