Ventilationsgruppen i Stenungsund

Våra kunder finns inom offentlig sektor samt företag inom privat sektor.
Kontaktpersoner i Stenungsund:

Ventilationsgruppen Bohuslän AB

Besöksadress: Munkerödsvägen 4
444 32 Stenungsund
Telefon: 0303-72 74 40

Pontus Larsson
Projektledare Service/Industri

  pontus.larsson@ventilationsgruppen.se

0761-27 63 44

Martin Andreasson
Projektledare El & Styr

  martin.andreasson@ventilationsgruppen.se

0767-61 23 45

Martin Stridh
Projektledare/Entreprenad

  martin.stridh@ventilationsgruppen.se

0702-04 98 48

Martin Lindo
Projektledare/Entreprenad

  martin.lindo@ventilationsgruppen.se

0763-05 48 48

Andreas Lundahl
Eltekniker

  andreas.lundahl@ventilationsgruppen.se