Ventilationsgruppen i Strömstad

Från vårt lokalkontor i Strömstad erbjuder vi tjänster inom ventilation och inomhusklimat. Vi arbetar med alla delar inom fastighetsventilation för att optimera och leverera rätt luft på rätt sätt.

Vill ni komma i kontakt med oss eller komma förbi och hälsa på oss hittar ni våra kontaktuppgifter nedan.

Lokalkontor Strömstad

Besöksadress: Trädgårdsgatan 6, Strömstad

Pontus Bengtsson
Projektledare Service/Industri

  pontus.bengtsson@ventilationsgruppen.se

0704-47 88 47

Ventilation i Strömstad

Ventilation och inneklimat i Strömstad

Ventilationsgruppen i Strömstad arbetar med ventilation och inneklimat. Bland våra tjänster erbjuder vi bl.a. ventilationsservice, OVK-besiktningar, energieffektivisering och ventilationsentreprenader. Vårt motto är ”Rätt luft på rätt sätt” vilket belyser vikten av ett bra inomhusklimat. Är luftens kvalitet dålig påverkar det inomhusklimatet negativt och kan skapa otrivsel och vara orsak till koncentrationssvårigheter. Vi arbetar med fastighetsbolag, byggentreprenörer, fastighetsförvaltande bolag, industrier samt offentliga förvaltare.

Våra ventilationstjänster

Ventilationsservice är ett av våra tjänsteområden där vi arbetar med löpande service av ventilationsanläggningar. Genom att med jämna intervall genomföra service av ventilationen säkerställs driften och att rätt luft levereras. En service av ventilationen innebär för det mesta att filter byts ut, rengöring av aggregat, översyn av fläktar/aggregat m.m. Ytterligare tjänster vi erbjuder är OVK-besiktningar. Bestämmelserna om OVK syftar till att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat i byggnader och se till att ventilationssystem fungerar på det sätt som är avsett. Hur ofta en kontroll ska ske eller i vilken omfattning är reglerade av Boverket.

Läs mer om alla våra tjänster här!

Rätt luft för dig är bara ett samtal eller mail bort, påbörja din resa mot bättre luft tillsammans med oss på Ventilationsgruppen i Strömstad idag.