Ventilationsgruppen i Strömstad

Våra kunder finns inom offentlig sektor samt företag inom privat sektor.
Kontaktpersoner i Strömstad:

Lokalkontor Strömstad

Trädgårdsgatan 6
452 31 Strömstad

Kristoffer Birgersson
Projektledare/OVK

  kristoffer.birgersson@ventilationsgruppen.se

0702-92 88 44