Ventilationsgruppen i Uddevalla

Våra kunder finns inom offentlig sektor samt företag inom privat sektor.
Kontaktpersoner i Uddevalla:

Pontus Bengtsson
Projektledare Service/Industri

  pontus.bengtsson@ventilationsgruppen.se

0704-47 88 47