Ventilationsgruppen i Uddevalla

Våra kunder finns inom offentlig sektor samt företag inom privat sektor.
Kontaktpersoner i Uddevalla:

Pontus Larsson
Projektledare Service/Industri

  pontus.larsson@ventilationsgruppen.se

0761-27 63 44