Ventilationsgruppen i Uddevalla

Våra kunder finns inom offentlig sektor samt företag inom privat sektor.
Kontaktpersoner i Uddevalla:

Kristoffer Birgersson
Projektledare/OVK

  kristoffer.birgersson@ventilationsgruppen.se

0702-92 88 44