Referens Marstrands Havshotell

Marstrands Havshotell

När Marstrands Havshotell byggdes om stod Ventilationsgruppen Bohuslän för ventilationsentreprenaden.

Ventilationsgruppen Bohuslän stod för expertkunskapen i nära samarbete med beställare och konstruktör. När konstruktionen var färdig genomförde Ventilationsgruppen även installationen av ventilationsanläggningarna.

Arbetet hos Marstrands Havshotell fortsätter även idag där Ventilationsgruppen Bohuslän hjälper till med servicen i samarbete med deras eget fastighetsteam.

Marstrands Havshotell