Vi hjälper dig att genomföra kloka investeringar

Klocka investeringar

Frisk luft och behagligt inomhusklimat är en förutsättning för att människor och hus ska hålla sig friska. Med andra ord: det är viktigt att bygga rätt från början och sedan kontinuerligt se över ventilations-, kyl- och värmesystem. En investering som lönar sig i längden – för människors hälsa, för att hålla nere energikostnaderna och för att bevara byggnaden i gott skick.

Ventilationsgruppen arbetar inom fyra verksamhetsgrenar: Entreprenad, Energieffektivisering, Byggservice, Ventilationsservice. Läs mer under respektive flik om vad vi kan erbjuda dig.