Ventilationsservice

Ventilationsgruppen Ventilationsservice arbetar med löpande service, som exempelvis underhåll och reparation av fläktar/aggregat, samt felsökning och reparation av styr- och reglersystem. Vi utför också besiktningar, injusteringar samt flödes- och energioptimering. Bland våra kunder finns främst professionella beställare inom fastighetsbranschen, men även fastighetsbolag, fastighetsförvaltande bolag, industrier samt ventilations- och serviceföretag med inriktning mot fastighetsbranschen.

Vi erbjuder:
  • Serviceavtal
  • Inventering och dokumentering av befintliga anläggningar
  • Energieffektivisering i befintlig anläggning
  • OVK-besiktningar
  • Planerat underhåll och felavhjälpning

Kontaktinformation:

Ventilationsservice
Göteborg
Anna-Karin Snis
Koordinator / Avtal / Felanmälan

E-post: anna-karin.snis@ventilationsgruppen.se

Telefon: 0702-711105

Ulf Ericsson
Bolagschef

E-post: ulf.ericsson@ventilationsgruppen.se

Telefon: 0703-24 44 50

Ventilationsservice
Stenungsund
Joakim Vennersten
Projektledare Service/Industri

E-post: joakim.vennersten@ventilationsgruppen.se

Telefon: 0704 47 88 45

 

 

 

 

Vid anbudsförfrågningar gällande OVK och ombyggnationer samt felanmälningar maila till:
serviceinfo@ventilationsgruppen.se

Stenungssund