Vi hjälper dig att genomföra kloka investeringar

Ventilationstjänster

Ventilationsgruppen är ett komplett ventilationsföretag. Våra kunder finns inom offentlig sektor samt företag inom privat sektor. Med egen personal och lång erfarenhet kan vi erbjuda både hög kvalitet och ett effektivt genomförande.

Frisk luft och behagligt inomhusklimat är en förutsättning för att människor och hus ska hålla sig friska. Med andra ord: det är viktigt att bygga rätt från början och sedan kontinuerligt se över ventilations-, kyl- och värmesystem. En investering som lönar sig i längden – för människors hälsa, för att hålla nere energikostnaderna och för att bevara byggnaden i gott skick.

Ventilationsgruppen arbetar inom fyra verksamhetsgrenar: Entreprenad, Energieffektivisering, Byggservice, Ventilationsservice. Läs mer under respektive område om vad vi kan erbjuda dig.

Entreprenad

Inom Entreprenad åtar vi oss uppdrag i form av general-, total- och utförandeentreprenader. Vi har certifierade montörer för uppdrag inom VVS, el, kyla, bygg samt styr och regler.

Läs mer

Effektivisering

Vi har många års erfarenhet av ventilation, vilket gett oss värdefull insikt om vilka åtgärder som krävs för energieffektivitet. Vi utför energieffektivisering i alla slags fastigheter.

Läs mer

Byggservice

Byggservice säljer, levererar, monterar och bygger om ventilationsanläggningar enligt tekniska förslag som är framtagna i samråd med den professionelle beställaren.

Läs mer

Service

Ventilationsgruppen Service arbetar med löpande service, som exempelvis underhåll och reparation av fläktar/aggregat, samt felsökning och reparation av styr- och reglersystem.

Läs mer

Rätt luft på rätt sätt

Hur bra inneklimatet är i en lokal beror till stor del på luftkvaliteten. Är luftkvaliteten dålig kan det skapa otrivsel och vara orsak till koncentrationssvårigheter. Med en god ventilation skapas förutsättningar för ett bra inneklimat.

Rätt luft för dig är bara ett samtal eller mail bort

Påbörja din resa mot bättre luft tillsammans med oss.

031-87 88 44