Byggservice inom ventilation

Byggservice inom ventilation

Kontakta oss

Inom Ventilationsgruppens avdelning Byggservice utför vi mindre ny- och ombyggnationer av ventilationsanläggningar. Här har vi en samlad kompetens inom ventilation med många års erfarenhet. Vi samordnar alla delar som berörs av projektet t.ex. kan målare, snickare, elektriker behöva anlitas.

Exempel på tjänster inom Byggservice:

  Ny- och ombyggnationer av ventilationssystem och ventilationsanläggningar
  Förslag, kalkyler och projektering med tillhörande beslutsprocesser
  Samordning med VVS, el och övriga byggtjänster
  Injustering och OVK (Obligatorisk Ventilations Kontroll)
  Rengöring av aggregat och ventilationssystem
  Arbeten i EX-klassade miljöer

Minimal påverkan för hyregäster

Vår tanke är att fastighetsägare, boende eller verksamhetsutövare inte ska bli påverkade av projektet mer än nödvändigt. Detta ställer krav på kunskap och planering som vi på Ventilationsgruppen har efter många års erfarenhet. Vid ombyggnad av ventilationen i t.ex. en lägenhet så planerar vi rivning, nybyggnad och återställning inklusive städning så att det sker på ett så tidseffektivt sätt som möjligt. Självklart håller vi det även rent och snyggt under arbetets gång. Fördelarna med detta arbetssätt är att hyresgästen för det mesta kan bo kvar under pågående arbete eller att en verksamhet inte behöver stänga.

Byggservice inom ventilation
Byggservice ventilation

Korta beslutsprocesser

Ventilationsgruppen Byggservice konstruerar ventilationsanläggningar enligt tekniska förslag som är framtagna i samråd med fastighetsägare. Vi har många färdiga idéer där ni som fastighetsägare kan dra nytta av vår långa erfarenhet vilket kortar ner beslutsprocessen. Vi tar fram de handlingar som är nödvändiga vilket ger en bra översikt inför framtida om- eller tillbyggnader. Bland våra kunder finns främst byggherrar som fastighetsbolag, byggentreprenörer, fastighetsförvaltande bolag och industrier samt offentliga förvaltare (stat, kommun och landsting).

Personlig kontakt

Ventilationsgruppen Byggservice har som mål att fungera som fastighetsägarens förlängda arm. Vi tror att detta uppnås genom lånvarigt samarbete där vi lär känna de fastigheter som vi arbetar med och att ni som fastighetsägare alltid har en personlig kontakt hos oss. Med egen personal säkerställer vi att ni får en hållbar och energieffektivlösning som uppfyller alla ställda funktionskrav.

Om Ventilationsgruppen

Inom Ventilationsgruppen har vi många års erfarenhet och välutbildad personalstyrka. Hos oss har ni alltid en personlig kontakt som följer projekten från start till avslut. Vi har verksamhet i Göteborg, Stenungsund, Strömstad och Uddevalla. Ventilationsgruppen är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.

Kontakt

0303-44 56 44