Byggservice inom ventilation

Ventilationsgruppen Byggservice säljer, levererar, monterar och bygger om ventilationsanläggningar enligt tekniska förslag som är framtagna i samråd med den professionelle beställaren. Bland kunderna är främst byggherrar som fastighetsbolag, byggentreprenörer, fastighetsförvaltande bolag och industrier samt offentliga förvaltare (stat, kommun och landsting).

Vi erbjuder:
  • Utbyggnader och ombyggnationer av ventilationssystem och ventilationsanläggningar
  • Förslag, kalkyler och projektering för tänkta ombyggnader med tillhörande beslutsprocesser
  • Samordning med VVS, el och övriga byggtjänster