El & Styrteknik

I vårt tjänsteområde El & Styrteknik har vi en samlad och gedigen kompetens inom elinstallationer, data, KNX, behovsanpassad ventilation, service m.m. Vi arbetar med ombyggnad av befintliga elinstallationer samt utför nyinstallationer. Vid nyinstallationer arbetar vi hela vägen från idé till ritning och installation. Vi har kompetens och erfarenhet för alla sorters elinstallationer och svagströmsanläggningar. Bland våra kunder finns bl.a. kommuner, byggare, ventilationsföretag och bostadsbolag.

Kontakta oss

El & Styrteknik

Ventilationstjänster inom El & Styrteknik

För att optimera driften av en fastighets ventilation är området inom El och Styrteknik en viktig del. Val av styrutrustning och efterföljande installation och driftssättning är avgörande för en väl fungerande ventilation. Styrutrustningen är hjärnan i anläggningen. Här styrs drifttider, luftflöden och optimering baserat på temperatur, solinstrålning m.m.

Energibesparingar

Inom ventilation och även övriga elinstallationer kan det finnas stora energibesparingar att göra. Genom att inventera och byta ut installationer mot nyare och mer energieffektiva lösningar kan stora energibesparingar göras. Inom ventilation kan man optimera befintliga anläggningar, t.ex. kan ventilationens hastighet och drifttider anpassas efter när och hur den ventilerade fastigheten används.

Läs mer om El & Styrteknik på vårt systerbolags hemsida, VG El- & Styr Bohuslän AB.

 

Tveka inte att kontakta oss om ni har frågor om El & Styrteknik.

 

Kontakt El & Styrteknik

Martin Andreasson
Projektledare El & Styr

  martin.andreasson@ventilationsgruppen.se

0767-61 23 45

Andreas Lundahl
Eltekniker

  andreas.lundahl@ventilationsgruppen.se