Energieffektivisering av ventilation

Ventilationsgruppen har många års erfarenhet av ventilation, vilket gett oss värdefull insikt om vilka åtgärder som krävs för energieffektivitet och bra inomhusklimat.

Kraftfulla energisparprojekt

Vi arbetar med energieffektivisering av befintliga ventilationsanläggningar i alla slags fastigheter – exempelvis kontors-, affärs- och industrilokaler, hotell, sjukhus, storkök, idrottshallar, skolor, äldreboende och bostäder. Arbetet görs metodiskt och genomförs i olika steg:

  • inventering
  • energianalys
  • fördjupad energianalys
  • projektering
  • åtgärdsprogram
  • utförande
  • energikontroll.

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan bidra till ett bättre inomhusklimat, lägre energikostnader och minskade koldioxidutsläpp! Vi kan också berätta om finansiering, dvs hur energibesparingen kan betala investeringen. För garanti på energibesparingen gäller: Pay off-tiden på de energieffektiviserande åtgärderna beräknas vara från 1 till max 5 år.