Ventilationsentreprenad

Ventilationsgruppen Entreprenad åtar sig uppdrag i form av general-, total- och utförandeentreprenader från professionella beställare. Vi anlitas främst av byggherrar som fastighetsbolag, byggentreprenörer, fastighetsförvaltande bolag, industrier och offentliga förvaltare.

Vi erbjuder:
  • Rätt anläggning till fastställd kvalitet, till rätt pris och i rätt tid
  • Projektering och vententreprenader från idé till färdig anläggning
  • Certifierade montörer för uppdrag inom VVS, el, kyla, bygg samt styr och regler