Industriventilation

När ventilationen för en industri konstrueras eller ska underhållas är det många olika parametrar att ta hänsyn till. Hur lokalen är utformad, verksamhetens art och om det finns hygieniska gränsvärden är några av de saker som avgör utformning och funktion.

Kontakta oss

Ventilationsgruppen har lång och bred erfarenhet av att konstruera och underhålla tekniskt komplexa ventilationsanläggningar för industrier.

Ventilation för industri

Konstruktion av industriventilation

Inom vårt tjänsteområde Ventilationsentreprenad erbjuder vi ventilationslösningar för industrier där vi kan följa projektet från idé till konstruktion och slutligen genomförande. Med egen personal erbjuder vi rätt kvalitet och ett effektivt genomförande. Vi har certifierade montörer för uppdrag inom ventilationsmontage, el, kyla, samt styr- och regler. Vid frågor om ny-, om- eller tillbyggnad av ventilation för industrier, tveka inte att kontakta oss.

Underhåll av industriventilation

För att säkerställa en säker drift av ventilationen rekommenderar vi att regelbunden service utförs. Inom vår avdelning Ventilationsservice erbjuder vi ett komplett utbud av tjänster för att underhålla ventilationen för industrier. Underhåll av industriventilation kan t.ex. vara reparation och underhåll av fläktar/aggregat samt felsökning och reparation av styr- och reglersystem. Det är viktigt att ventilationen fungerar korrekt där luftföroreningar förekommer och att rätt luftflöden bibehålls över tid för att inte överskrida gränsvärden. Teckna ett serviceavtal med oss så behöver ni inte tänka på löpande underhåll eller serviceintervall.

Om Ventilationsgruppen

Inom Ventilationsgruppen har vi många års erfarenhet och välutbildad personalstyrka. Hos oss har ni alltid en personlig kontakt som följer projekten från start till avslut. Vi har verksamhet i Göteborg, Stenungsund, Strömstad och Uddevalla. Ventilationsgruppen är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.

Kontakt

0303-44 56 44