Inomhusklimat och ventilation

Inomhusklimatet avgörs av många fler delar än enbart ventilationen. Temperatur, solinstrålning, ljud, lukt och inredning är ytterligare faktorer som påverkar. Ventilationen har däremot en avgörande betydelse för ett bra inomhusklimat.

Kontakta oss

Bra luftkvalitet är viktigt för välbefinnandet hos dem som vistas och arbetar i en lokal eller kontor. Är inneklimatet dåligt kan det skapa otrivsel, vara orsak till koncentrationssvårigheter, ja till och med ge sjukdomssymptom.

Inneklimat och ventilation

Lång erfarenhet av bra inomhusklimat

Ventilationsgruppen har många års erfarenhet av att arbeta med inneklimat i varierande miljöer som t.ex. kontor, bostäder och lokaler. Ventilationen styr till viss del temperatur men framförallt luftens kvalitet när det kommer till syresättning, föroreningar, lukter och luftfuktighet. Vår erfarenhet är att inomhusklimatet upplevs olika beroende på person. Någon kan tycka att temperaturen är perfekt medans någon annan fryser. Bra att tänka på utöver en väl fungerande ventilation är hur man möblerar lokalen, att inte möbler står framför element eller ventiler vilket påverkar hur värmen sprids. Även fönsterytor kan påverka temperaturen, solinstrålning kan höja temperaturen likväl som kyla kan sänka temperaturen.

För ett bra inomhusklimat rekommenderar vi att ventilationen ses över med jämna intervall. Läs gärna mer om våra servicetjänster inom ventilation.

Ljud och luft påverkar

Utöver ventilationstjänster erbjuder vi även ljudmätningar och luftanalyser. Buller och bakgrundsljud som stör påverkar det upplevda inneklimatet och även luftens kvalitet är bra att analysera för att avgöra hur väl ventilationen fungerar. Innehåller luften t.ex. mögel kan det ge upphov till sjukdomssymptom, trötthet m.m.

Energieffektivt inneklimat

Att kombinera ett bra inomhusklimat och effektiv energianvändning ingår som en naturlig del inom våra tjänster för ett bättre inneklimat. En ventilationsanläggning som regelbundet genomgår service och översyn levererar mer och bättre luft samtidigt som den förbrukar mindre energi. Byter man inte luftfilter m.m. regelbundet får anläggningen arbeta hårdare för att få ut samma mängd luft vilket resulterar i högre energianvändning.

Bland våra kunder som vi hjälpt med att förbättra inneklimatet finns bl.a. bostadsrättsföreningar, fastighetsförvaltande bolag, fastighetsbolag och industrier.

Kontakt

0303-44 56 44