Ventilationsentreprenad

Ventilationsgruppen är ett komplett ventilationsföretag där ventilationsentreprenader är ett av våra tjänsteområden. Inom Ventilationsgruppen Entreprenad har vi gedigen erfarenhet av att genomföra både stora och små ventilationsentreprenader. Med egen personal som har bred kompetens kan vi erbjuda rätt kvalitet och med ett effektivt genomförande.
Vi har certifierade montörer för uppdrag inom ventilationsmontage, el, kyla, samt styr- och regler.
Tveka inte att kontakta oss vid ny-, om- eller tillbyggnad av ventilationsanläggningar.

Kontakta oss

Ventilationsgruppen Entreprenad åtar sig uppdrag i form av partnering /samverkansentreprenad, general- och totalentreprenader för professionella beställare.
Vi anlitas främst av byggherrar så som fastighetsbolag, byggentreprenörer, fastighetsförvaltande bolag, industrier och offentliga beställare så som stat och kommun samt landsting.

Idé och projektering av ventilationslösningar

Vid totalentreprenader arbetar vi gärna nära ihop med beställaren för att uppnå den mest kostnadseffektiva ventilationslösningen för fastigheten. Med ett nära samarbete kan man tidigt i projektet belysa både stora och små krav och på bästa sätt planera och optimera för hållbara och kostnadseffektiva lösningar.
Med vår breda kompetens och långa erfarenhet kan vi tillmötesgå beställarens krav och önskemål att hitta rätt lösning, det kan gälla t.ex. produktval, energilösningar samt utförandemetod.
Vid arbeten i tidiga skeden där vi projekterar kan vi lämna en entreprenadkalkyl för ventilationsentreprenaden.

Ventilationsentreprenad
Ventilationssystem

Genomförande av ventilationsentreprenad

När en ventilationsentreprenad ska genomföras tillsätts en projektorganisation som leder arbetet i genomförande från beställning till färdig entreprenad.
Projektorganisationen följer arbetets gång dels via besök på arbetsplatsen men också via avstämningsmöten för att säkerställa att olika delmål i projektet har uppnåtts.
Vi tror på en tät kontakt med beställarorganisationen under arbetets gång för att minimera risken för fel och för att på ett kostnadseffektivt sätt driva projektet framåt.

Lösningar för fastighetsägare

Drift och underhåll

Efter att ventilationsanläggningen är driftsatt är det viktigt att fortsätta det löpande underhållet för att bibehålla ett bra inomhusklimat och en energieffektiv drift. Byts t.ex. inte filtren ut regelbundet blir luften sämre och ventilationsanläggningen får arbeta hårdare vilket leder till ökade driftskostnader. Vi erbjuder ett smidigt sätt att sköta underhållet av ventilationen genom att teckna serviceavtal. Med ett serviceavtal behöver Ni inte längre tänka på serviceintervall eller löpande underhåll.

Om Ventilationsgruppen

Inom Ventilationsgruppen har vi många års erfarenhet och välutbildad personalstyrka. Hos oss har ni alltid en personlig kontakt som följer projekten från start till avslut. Vi har verksamhet i Göteborg, Stenungsund, Strömstad och Uddevalla. Ventilationsgruppen är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.

Ventilationsgruppen Bohuslän

0303-44 56 44