Helhetslösningar för fastighetsägare

För fastighetsägare har vi samlat ett antal ventilationstjänster som vi av erfarenhet vet efterfrågas. Tanken är att ni som fastighetsägare ska få samma tjänster och utförande som i större projekt men där vi kapar ett antal mellanled. Vi ansvarar för samordningen av t.ex. el, rör och bygg vilket gör att ni har en kontaktperson i utförandet.

Kontakta oss

Exempel på ventilationstjänster:

  Kontorsanpassningar
  Konstruktion och planering
  Ny- och ombyggnad av ventilationsanläggningar
  Åtgärder efter OVK-anmärkningar
  Energieffektivisering t.ex. byte till energieffektiva fläktar

Konstruktion av ventilationsanläggningar

Vi konstruerar ventilationsanläggningar där ni som fastighetsägare kan vara med och påverka med önskemål om utformning och där vi tar fram lämplig ventilationslösning. Vi har redan många färdiga idéer där ni som fastighetsägare kan dra nytta av vår långa erfarenhet. Precis som vid större entreprenader tar vi fram nödvändiga handlingar vilket ger en bra översikt inför framtida ombyggnader. Vi kan hjälpa till med kontakten med erforderliga myndigheter.
(Utöver nödvändiga handlingar ingår genomförandet, driftsättning och OVK.)
Vår målsättning är att ta fram en så kundanpassad och hållbar lösning som möjligt för att spara pengar och miljö.

Ventilationslösningar
Ventilationstjänster

Personlig kontakt

Hos oss på Ventilationsgruppen får ni alltid en personlig kontakt som följer er som fastighetsägare genom hela projektet. Med egen personal säkerställer vi att ni får en hållbar och energieffektivlösning som uppfyller alla ställda funktionskrav.

Rådgivande

Vi kan fungera som rådgivare om ni t.ex. har verksamheter i er fastighet som kräver att ventilationen uppfyller lagkrav eller om ni har hyresgäster som inte är nöjda med inomhusklimatet. Det vanliga är att vi inventerar befintlig ventilation och lokaler och kommer med förslag på eventuella åtgärder.

Exempel på vikten av god ventilation och nöjda kunder

För att hyresgäster i hyresfastigheter ska bli nöjda med ventilationen ska t.ex. köksfläkten fungera effektivt genom att säkerställa att inga obehagliga dofter sprids, det ska inte dra kallt, och inga oljud får uppstå.
I verksamhetslokaler som t.ex. caféer ställs andra krav än i bostäder, här ska ventilationen vara tillräcklig och uppfylla gällande lagkrav. Lokaler med riktigt anpassad ventilation har nöjdare kunder.

Om Ventilationsgruppen

Inom Ventilationsgruppen har vi många års erfarenhet och välutbildad personalstyrka. Hos oss har ni alltid en personlig kontakt som följer projekten från start till avslut. Vi har verksamhet i Göteborg, Stenungsund, Strömstad och Uddevalla. Ventilationsgruppen är certifierade enligt ISO 9001, ISO 14001 och ISO 45001.

Ventilationsgruppen Bohuslän

0303-44 56 44