Ventilationsservice

Ventilationsservice

Kontakta oss

Ventilationsgruppen Service arbetar med löpande service, som exempelvis underhåll och reparation av fläktar/aggregat, samt felsökning och reparation av styr- och reglersystem. Våra kunder finns inom offentlig sektor samt företag inom privat sektor. Vi utför också besiktningar, injusteringar samt flödes- och energioptimering. Bland våra kunder finns främst professionella beställare inom fastighetsbranschen, men även fastighetsbolag, fastighetsförvaltande bolag, industrier samt ventilations- och serviceföretag med inriktning mot fastighetsbranschen.

Serviceavtal

Vi erbjuder ett smidigt sätt att sköta underhåll av ventilation genom möjligheten att teckna serviceavtal. Med ett serviceavtal behöver ni inte längre tänka på serviceintervall eller löpande underhåll av er ventilationsanläggning.

Läs mer

Inventering

Fördelen med att genomföra en ventilationsinventering är att man får en komplett dokumentering av fastighetens ventilation. Dokumentationen kan fungera bra som beslutsunderlag för framtida investeringar och underhåll.

Läs mer

OVK-besiktning

Vi är behöriga att utföra OVK-besiktning av ventilationssytem. Syftet med OVK är att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat i byggnader och se till att ventilationssystem fungerar på det sätt som är avsett.

Läs mer

Övriga tjänster

  Energieffektivisering av befintliga anläggningar
Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan bidra till ett bättre inomhusklimat, lägre energikostnader och minskade koldioxidutsläpp!

  Planerat underhåll och felavhjälpning
Genom att upprätta en underhållsplan minimeras risken för oplanerade driftsstopp som kan bli kostsamma beroende på den verksamhet som bedrivs i fastigheten.

Vid anbudsförfrågningar gällande OVK och ombyggnationer samt felanmälningar maila till: serviceinfo@ventilationsgruppen.se eller använd formuläret nedan.

Visa formulär

Ventilationsservice / Göteborg

Anna-Karin Snis
Koordinator / Avtal / Felanmälan

  anna-karin.snis@ventilationsgruppen.se

0702-711105


Ventilationsservice / Stenungsund

Peter Bramstång
Projektledare Service/Industri

  peter.bramstang@ventilationsgruppen.se

0704-47 88 47