Ventilationsservice

Ventilationsservice

Kontakta oss

Ventilationsgruppen Service arbetar med löpande service, som exempelvis underhåll och reparation av fläktar/aggregat, samt felsökning och reparation av styr- och reglersystem. Våra kunder finns inom offentlig sektor samt företag inom privat sektor. Vi utför också besiktningar, injusteringar samt flödes- och energioptimering. Bland våra kunder finns främst professionella beställare inom fastighetsbranschen, men även fastighetsbolag, fastighetsförvaltande bolag, industrier samt ventilations- och serviceföretag med inriktning mot fastighetsbranschen.

Övriga ventilationstjänster

  Energieffektivisering av befintliga anläggningar
Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan bidra till ett bättre inomhusklimat, lägre energikostnader och minskade koldioxidutsläpp!

  Planerat underhåll och felavhjälpning
Genom att upprätta en underhållsplan minimeras risken för oplanerade driftsstopp som kan bli kostsamma beroende på den verksamhet som bedrivs i fastigheten.

Vid anbudsförfrågningar gällande OVK och ombyggnationer samt felanmälningar maila till: serviceinfo@ventilationsgruppen.se

Ventilationsservice / Göteborg

Anna-Karin Snis
Koordinator / Avtal / Felanmälan

  anna-karin.snis@ventilationsgruppen.se

0702-711105

Ventilationsservice / Stenungsund

Pontus Bengtsson
Projektledare Service/Industri

  pontus.bengtsson@ventilationsgruppen.se

0704-47 88 47