Ventilationsservice

Ventilationsservice

Kontakta oss

Inom Ventilationsgruppen ingår ventilationsservice som ett av våra tjänsteområden. Exempel på olika tjänster:

- Kontroll av fläktar och remmar
- Byte av luftfilter
- Reparation och underhåll av fläktar/aggregat
- Rengöring
- Felsökning och reparation av styr- och reglersystem

Vi utför också injusteringar, besiktningar och flödes- och energioptimeringar. Bland våra kunder finns främst professionella beställare inom privat- och offentlig sektor, exempelvis fastighetsbolag, fastighetsförvaltande bolag, bostadsrättsföreningar eller industrier.

Serviceavtal

Teckna ett serviceavtal med oss för ett enkelt och smidigt sätt att sköta underhållet av ventilationen. Med ett serviceavtal tar vi hand om att följa serviceintervaller och att genomföra underhåll av er ventilationsanläggning.

Inventering

Genom att genomföra en ventilationsinventering får man en komplett dokumentation av en fastighets ventilationsanläggning. Dokumentationen kan ligga till grund inför framtida beslut om investeringar.

OVK-besiktning

Ventilationsgruppen är behöriga att utföra OVK-besiktning. Syftet med OVK är att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat i fastigheter och kontrollera att ventilationssystem fungerar som avsett.

Övriga ventilationstjänster

  Energieffektivisering av befintliga anläggningar
Kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan bidra till ett bättre inomhusklimat, lägre energikostnader och minskade koldioxidutsläpp!

Vid anbudsförfrågningar maila till: info@ventilationsgruppen.se

Ventilationsservice / Stenungsund

Pontus Bengtsson
Projektledare Service/Industri

  pontus.bengtsson@ventilationsgruppen.se

0704-47 88 47