Inventering av ventilation

Ventilationsgruppen Service utför inventering av ventilationsanläggningar.

Det första steget vid en inventering är att gå i igenom ventilationsanläggningen och kontrollera t.ex. filter, remmar, lager, fläktar, motorer och styr- och reglersystem. Nästa steg är att göra kontroller ute i fastigheten som ventileras och undersöka att t.ex. luftmängderna är rätt och att inga mekaniska fel finns på ventilationsdon m.m. Utöver de rent faktiska kontrollerna noterar vi även mer subjektiva fel som t.ex. dålig lukt, kondens, synligt mögel m.m. som också indikerar att något är fel med ventilationen.

Kontakta oss

Fördelen med att genomföra en ventilationsinventering är att man som fastighetsägare får en komplett dokumentering av fastighetens ventilation. Dokumentationen kan fungera bra som beslutsunderlag för framtida investeringar och underhåll. Vår rekommendation är även att teckna ett serviceavtal med oss för att säkra ventilationsanläggningens framtida drift. Läs mer om serviceavtal här.

Inventering av ventilation

Inventera fastighetens ventilation för att undvika kommande driftstörningar

När en ventilationsinventering genomförs upptäcks eventuella fel och slitage som kan åtgärdas innan driftsstörningar uppstår. Det är inte alltid som driftsstörningar innebär att hela ventilationsanläggningen stannar utan det vanligaste är att ventilationen långsamt blir sämre i hela den ventilerade fastigheten. Ett tydligt tecken på detta är att inneklimatet blir sämre vilket skapar otrivsel genom t.ex. instängd luft, problem med huvudvärk och koncentrationssvårigheter. Genom inventering och dokumentering av ventilationen får man som fastighetsägare en bra prioriteringslista för att erhålla god ventilation och ett bra inneklimat.

Ventilationsinventering kan skapa stora kostnads- och energibesparingar

Oplanerade driftsstopp kan bli kostsamma beroende på den verksamhet som bedrivs i fastigheten. Även en ventilationsanläggning som inte underhålls korrekt kan bli kostsam. Om t.ex. inte filter byts i tid så får ventilationsanläggningen arbeta hårdare vilket leder till ökade driftskostnader. En inventering av ventilationsanläggningar är det bästa sättet för att påbörja arbetet mot ett bra inneklimat.

Bland våra kunder finns främst fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, fastighetsförvaltande bolag, och industrier.

Ventilationsservice / Göteborg

Anna-Karin Snis
Koordinator / Avtal / Felanmälan

  anna-karin.snis@ventilationsgruppen.se

0702-711105

Ventilationsservice / Stenungsund

Pontus Bengtsson
Projektledare Service/Industri

  pontus.bengtsson@ventilationsgruppen.se

0704-47 88 47