Serviceavtal för ventilation

Ventilationsgruppen Service erbjuder ett smidigt sätt att sköta underhåll av ventilation genom möjligheten att teckna serviceavtal. Med ett serviceavtal behöver ni inte längre tänka på serviceintervall eller löpande underhåll av er ventilationsanläggning. När det är dags för service kontaktar vi er och bestämmer tid för att utföra arbetet. Serviceavtalet innebär även att vi lär känna er ventilationsanläggning och kommer med löpande förslag till förbättringsåtgärder. Ytterligare fördelar med att teckna serviceavtal för ventilation är att risken för oplanerade driftsstopp minimeras eftersom slitage och fel upptäcks i tid och kan åtgärdas.

Kontakta oss

Vi utformar ett serviceavtal som passar era behov

Innan ett serviceavtal för ventilation tecknas genomför vi en genomgång av er ventilationsanläggning för att dokumentera skick och funktion. Därefter rekommenderar vi en lämplig serviceplan innehållande serviceintervall och vilka arbeten som ska utföras, det kan vara t.ex. kontroll och byten av filter, remmar, lager, fläktar och motorer. Serviceplanen blir en del av serviceavtalet som också innehåller priser m.m.

Serviceavtal för ventilation
Ventilationsservice

En fungerande ventilation – alltid!

Om inte ventilationsservice utförs med jämna intervall blir långsamt luften sämre i den fastighet som ventileras. Det finns flera delar i en ventilationsanläggning som behöver service men det som direkt påverkar luftens kvalitet är de filter där luften renas. Byts inte filtren ut regelbundet blir luften sämre, mindre luft kan passera igenom och ventilationsanläggningen får arbeta hårdare vilket leder till ökade driftskostnader.

Bättre inneklimat med bra ventilation

Med ett serviceavtal för ventilation hålls luftkvaliteten hög och man erhåller ett bra inneklimat. Ytterligare en fördel är att inte driftskostnaderna ökar på gund av dåligt underhåll. Är inneklimatet dåligt kan det skapa otrivsel, vara orsak till koncentrationssvårigheter, ja till och med ge sjukdomssymptom.

Underhåll av ventilation är helt enkelt en av de absolut viktigaste förutsättningarna för ett bra inomhusklimat.

Bland våra kunder där vi utför ventilationsservice finns främst fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, fastighetsförvaltande bolag, och industrier.

Ventilationsservice / Göteborg

Anna-Karin Snis
Koordinator / Avtal / Felanmälan

  anna-karin.snis@ventilationsgruppen.se

0702-711105

Ventilationsservice / Stenungsund

Pontus Bengtsson
Projektledare Service/Industri

  pontus.bengtsson@ventilationsgruppen.se

0704-47 88 47