Undvik driftstörningar & fel med planerat underhåll av ventilationen

Ventilationsgruppen Service kan hjälpa er med att upprätta en underhållsplan för er ventilation. Vanligtvis börjar vi med att genomföra en inventering av hela ventilationsanläggningen vilket bl.a. innefattar kontroller av filter, remmar, lager, fläktar, motorer och styr- och reglersystem.

Läs mer om ventilationsinventering här

Inventeringen leder fram till vilket underhållsbehov som finns och även beräknad livslängd på olika delar i ventilationsanläggningen. Alla åtgärder som behöver genomföras skrivs in i underhållsplanen med tillhörande tidsintervall och uppskattade kostnader.

Kontakta oss

Fördelar med planerat underhåll:

  minskar risken för oförutsedda driftstörningar
  håller nere kostnaderna för underhåll
  slitage och fel upptäcks i tid och kan åtgärdas
  vårt besök och underhållet kan planeras så att det inte stör det dagliga flödet

Tryggt underhåll av ventilationen med serviceavtal

Med en underhållsplan får ni kontroll över ventilationsanläggningens långsiktiga kostnader och vilket underhåll som kommer krävas och när. För löpande underhåll av er ventilationsanläggning rekommenderar vi att ni tecknar ett serviceavtal. Serviceavtalet innebär även att vi kommer med löpande förslag till förbättringsåtgärder och att risken för oplanerade driftsstopp minimeras då slitage och fel upptäcks i tid och kan åtgärdas.

Underhåll av ventilation
Felsökning av ventilation

Fel på ventilationen? Vi löser det!

Ventilationsgruppen är ett komplett ventilationsföretag. Vi har gedigen erfarenhet med egen personal som är specialister på underhåll och felsökning av ventilation. På så vis kan vi erbjuda både hög kvalitet och effektivt genomförande. Så nästa gång ni får fel på ventilationen tveka inte att kontakta oss, vi har komptensen och resurserna för att snabbt få er ventilation att fungera igen.

Bland våra kunder finns främst fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, fastighetsförvaltande bolag, och industrier.

Ventilationsservice / Göteborg

Anna-Karin Snis
Koordinator / Avtal / Felanmälan

  anna-karin.snis@ventilationsgruppen.se

0702-711105

Ventilationsservice / Stenungsund

Pontus Bengtsson
Projektledare Service/Industri

  pontus.bengtsson@ventilationsgruppen.se

0704-47 88 47