Ventilationsteknik

Begreppet ventilationsteknik innefattar alla de tjänster som vi inom Ventilationsgruppen erbjuder. Vi är ett komplett ventilationsföretag där målet med ventilationsteknik är att erbjuda ett bra inomhusklimat genom att leverera rätt luft på rätt sätt.

Kontakta oss

I över 30 år har vi arbetat med ventilationsteknik vilket borgar för att vi alltid har rätt ventilationslösning för varje typ av fastighet. Vi arbetar med att leverera rätt luft i alla typer av fastigheter som t.ex. industrier, kontor och offentliga miljöer.

Ventilationsteknik

Vad är ventilationsteknik?

För att ventilera en fastighet behöver frisk uteluft tillföras och den förorenade inneluften ventileras ut, det finns olika tekniker att uppnå detta vilka samlas under begreppet ventilationsteknik. Hur mycket uteluft som behöver tillföras beror på hur luftens kvalitet påverkas av t.ex. byggnadsmaterial, närvarande människor och typ av verksamhet i verksamhetslokaler.

Det finns olika typer av ventilationssystem för att erhålla rätt luft, fastighetens utformning och användning är avgörande för vilken typ av ventilation som behövs. Den enklaste varianten av ventilation är självdragsventilation (S-ventilation). Funktionen bygger på att ett luftflöde skapas av temperaturskillnaden mellan luften inne och ute. Luften tillförs vanligtvis genom ventiler och stiger sedan i fastigheten för att slutligen ventileras ut genom t.ex. skorstenen. Mer avancerade ventilationssystem använder också fläktar, antingen för bara frånluften (F-ventilation) eller alternativt för både till- och frånluften (FT-ventilation). Dessa system möjliggör mycket större kontroll av ventilationen då alla luftflöden kan styras baserat på de krav som ställs på luftens kvalitet. Fläktbaserade system kan även kompletteras med värmeväxlare för att spara energi då man inte ventilerar ut värmen med frånluften (FX-ventilation och FTX-ventilation).

Våra tjänster inom ventilationsteknik

Inneklimatet i en fastighet påverkas i hög grad av hur ventilationen är utformad och underhålls. Ventilationsgruppen är specialister på ventilationsteknik och arbetar inom alla delar från idé till konstruktion och utförande. Våra tjänsteområden erbjuder olika delar inom ventilationsteknik. Inom t.ex. ventilationsservice arbetar vi med service och underhåll av ventilationsanläggningar. Detta är ett viktigt område för att bibehålla ett bra inneklimat över tid. Att byta luftfilter och utföra övrig service krävs för att bibehålla en god luftkvalitet och även spara energi.

Ventilationsteknik är helt enkelt en av de absolut viktigaste förutsättningarna för ett bra inneklimat.

Några av de områden inom ventilationsteknik som vi är specialiserade på är ventilationsentreprenad, ventilationsservice och energieffektivisering.

Kontakt

0303-44 56 44